Ngày 30/8, UBND xã Tân Lâm Hương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 8 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy- Trưởng đoàn công tác chỉ đạo xã đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm. UBND xã đã công nhận 04 cá nhân là gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
8 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Tân Lâm Hương được triển khai sâu rộng từ xã đến thôn với hình thức phong phú, thiết thực. Xã đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19, góp phần khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70% kế hoạch được giao; các lĩnh vực văn hóa tiếp tục chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố, công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền từng bước được nâng cao. Tháng 6/2022, xã Tân Lâm Hương đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Trong thời gian tới, UBND xã chỉ đạo tiếp tụcthực hiện tốt các phong trào thi đua: “ Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua xây dựng Chính quyền điện tử”, phong trào "Toàn huyện Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”....
Dịp này, UBND xã đã trao giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; trao Giấy khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước 8 tháng đầu năm trên địa bàn xã Tân Lâm Hương./.
 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 195.891
    Online: 8